Wegwijzer Integrale Kindzorg

Als ouder van een ernstig ziek kind, een kind met een levensduurverkortende, levensbedreigende of complexe somatische (medische) aandoening, word je opeens geconfronteerd met de 'wondere wereld' van zorg, instanties en regelgeving. Vaak lijkt deze wereld een ondoordringbaar woud te zijn. Deze Wegwijzer helpt om overzicht te creëren en wijst de weg naar passende zorg en diverse loketten, langs regels en bekostiging.