Behandelkeuzes

Introductie

Het maken van beslissingen over de behandelopties van jouw kind doe je in samenspraak met de betrokken behandelaars. Jouw kind, mits oud genoeg, heeft hierin ook een stem. Het komen tot behandelkeuzes kan soms leiden tot lastige vragen en spanningen. Wat zijn de opties? Wat is dan de kwaliteit van leven? Hoe kijkt het kind ernaar, wat vinden behandelaars en sluit het aan bij jouw opvattingen, wensen en bij wat jij nodig hebt?

Dit moet meer bespreekbaar worden! Artsen hebben van nature vooral oog voor het medische deel. Voor ons als ouders is kwaliteit van het leven voor ons kind en ons gezin belangrijk. Het is altijd een afweging van meerdere aspecten, we willen daarin zélf keuzes maken.