Contact

Netwerkcoördinator NIK Utrecht

De Netwerkcoördinator van NIK Utrecht is Leandra Beeloo. Zij is het aanspreekpunt voor ouders, (zorg)professionals en (zorg)organisaties. Leandra maakt zich als orthopedagoog sterk voor een brede blik binnen de zorg aan ernstig zieke en palliatieve kinderen. Naast de medische zorg is het minstens zo belangrijk om oog te hebben voor psychologische, sociale (familie en vrienden), opvoedkundige en spirituele vragen die kunnen spelen. NIK Utrecht zet zich hier graag voor in, dus schroom niet om contact op te nemen voor vragen of een luisterend oor! Mail naar info@nikutrecht.nl of bel 06-33 35 35 34

“Als ernstig ziek kind wil je een ouder die je ziet en er voor je kan zijn, met zijn/haar hele aandacht. Daarom is het van wezenlijk belang om deze ouders te ontlasten in hun zorgtaken en ze weg te wijzen in zorgland” - Leandra Beeloo

Leandra Beeloo