Nieuws

Dagopvang Binnenveld geopend!

27-7-2021
Dagopvang Binnenveld geopend!

Kinderhospice Binnenveld start 26 juli met een nieuw onderdeel: Dagopvang voor ernstig zieke kinderen!

Dagopvang Binnenveld is bedoeld voor kinderen met een intensieve lichamelijke zorgvraag. De ervaring leert dat alle kinderen, dus ook zieke kinderen, zich willen ontwikkelen.  Maar voor veel ouders is de drempel, om hun zieke kind uit handen te geven, te hoog.  Bovendien moet er veel georganiseerd en geregeld worden en is verpleegkundige inzet nodig. Kinderhospice Binnenveld beschikt over de pedagogische en verpleegkundige kennis die nodig is. In de gespecialiseerde dagopvang worden deze gecombineerd aangeboden. De ondersteuning van de ontwikkeling van het kind staat daarbij voorop. Uitdaging bieden, een individueel (stapjes)plan en samenwerking met (para) medische disciplines zijn de basis van de gespecialiseerde dagopvang.
Voor kinderen met een intensieve verpleegkundige zorgvraag biedt Dagopvang Binnenveld ontwikkelperspectief. Voor de ouders van deze kinderen betekent de dagopvang dat zij  ondersteund worden bij de ontwikkeling van hun kind. Ook biedt de dagopvang ouders de mogelijkheid om even bij te komen en andere dingen te doen. Want de zorg voor een ziek kind vraagt veel van ouders.


Voor algemene informatie: www.kinderhospicebinnenveld.nl/dagopvangbinnenveld
Voor specifieke vragen: Janneke Broekhuizen, 0342 405219 jbroekhuizen@dagopvangbinnenveld.nl

‹ Back to List