Nieuws

Je hoeft elkaar niet dagelijks te spreken om toch verbonden te zijn

21-1-2022
Je hoeft elkaar niet dagelijks te spreken om toch verbonden te zijn

Lees over de hoogtepunten van 2021 van NIK Utrecht in it artikel.

Voor het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht geldt dat zeker. Want, ondanks dat de NIK leden niet altijd in de gelegenheid waren om deel te nemen aan overleggen, wisten zij elkaar wel heel goed te vinden. Dat blijkt wel uit de hoogtepunten voor 2021:

 

  • Het netwerk is uitgebreid met nieuwe enthousiaste leden.
  • Er is meer dan een verdubbeling van het aantal casuïstiek geweest (60 casussen) waarin ons NIK een rol heeft mogen spelen. Ook zien we steeds vaker ouders en niet NIK-leden het netwerk rechtstreeks benaderen.
  • De diverse rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers hebben samen meer dan 50 gezinnen kunnen begeleiden in rouw en/of (levend/blijvend) verlies.
  • Vanuit het netwerk hebben we meer dan 130 huisartsen in de regio benaderd om bekendheid voor NIK Utrecht te genereren.
  • Er is een begin gemaakt met de landelijke herziening van het Individueel Zorgplan, dat we in 2022 willen implementeren.
  • In samenwerking met het consortium Palliatieve Zorg Midden Nederland (Septet) hebben we twee interessante en goed bezochte online bijeenkomsten gehouden, waarin we elkaars werkveld hebben verkend.
  • We hebben wederom een professionaliseringsslag kunnen bewerkstelligen door diverse trainingen en scholingen aan te bieden, waaronder voeding bij palliatieve kinderen, cultuursensitief werken, het leren communiceren met hele jonge zieke kinderen en de wonderlijke wereld van lichaamstaal.
  • In een emotioneel, bijzonder waardevol en open spiegelgesprek met verschillende ouders kwamen vele sterke én zwakke punten van de kinderpalliatieve zorg in de regio aan het licht. Hier gaan we in 2022 zeker mee aan de slag .

 

Dit alles was alleen mogelijk door de enorme betrokkenheid en toewijding van alle (zorg)professionals, werkzaam in tal van disciplines binnen (zorg)organisaties die verbonden zijn met het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht of die als ZZP’er werken. Dank allemaal!

 

Johannes Verheijden

Netwerkcoördinator NIK Utrecht

‹ Back to List