Nieuws

Ouders gezocht voor deelname aan spiegelgesprek kinderpalliatieve zorg!

Ouders gezocht voor deelname aan spiegelgesprek kinderpalliatieve zorg!

De Netwerken Integrale Kindzorg Utrecht en Noord-Holland & Flevoland organiseren in november van dit jaar een spiegelgesprek. Wij nodigen jou, als ervaringsdeskundige ouder, graag uit om hieraan deel te nemen. 

 

Wat is een spiegelgesprek?

Een spiegelgesprek is een gesprek met ouders die ervaring hebben (gehad) met kinderpalliatieve zorg. We spreken over jullie ervaringen, behoeften die jullie hebben/hadden en we horen graag jullie suggesties voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Een spiegelgesprek vindt plaats in aanwezigheid van verschillende zorgprofessionals. Zij nemen echter niet deel aan het gesprek, zij mogen ‘alleen maar’ luisteren! Een spiegelgesprek heeft tot doel dat zorgverleners op een andere manier leren van de ervaringen van ouders. Jullie verhalen bieden belangrijke en hele waardevolle inzichten voor de dagelijkse praktijk en de zorgverlening.
 

Hoe gaat een spiegelgesprek in zijn werk?

Een spiegelgesprek verloopt als volgt: ouders zitten in een kring met een gespreksleider (In dit geval: Stephanie Vallianatos van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg). Daaromheen zitten de zorgprofessionals. Zij luisteren en maken aantekeningen, maar nemen zelf niet deel aan het gesprek. Wel mogen zij achteraf verhelderende vragen stellen. Van het spiegelgesprek zal een verslag worden gemaakt. Dit biedt de zorgprofessionals de kans om, met de ervaringen die jullie als ouders hebben gedeeld, terug te gaan naar hun eigen zorgorganisatie om daar te bespreken welke verbeteringen zij mogelijk kunnen doorvoeren. Eventuele opmerkingen die belangrijk zijn voor de Netwerken Integrale Kindzorg zullen binnen deze netwerken worden besproken.


Aanmelden

Het zou prachtig zijn als jij ook jouw/jullie ervaringen zou willen delen! Jullie belevingen, ideeën en tips zijn van onschatbare waarde voor ons om de kinderpalliatieve zorg verder te verbeteren. 

 

Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met Johannes Verheijden, Coördinator NIK Utrecht en NIK Noord-Holland & Flevoland: j.verheijden@kinderpalliatief.nl  

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot